Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocatòria d’ajuts a projectes de desenvolupament experimental de tecnologia 5G del Programa UNICO SECTORIAL