Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics