Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Concurs d’idees tecnològiques per al comerç minorista – Presentació de propostes fins el 14/08/2023