Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocatòria AIBC per l’entrenament i formació en tecnologies d’IA i Blockhain – Data límit: 15/02/2024