Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Catalunya es posiciona de nou com un dels cinc països més digitalitzats d’Europa