Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Aprovat el reglament que desenvolupa els requisits dels programes informàtics de facturació