Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’Aliança Europea per a les Pimes Digitals posa en marxa una consulta pública