Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

9 – 16 – 23 de febrer – Jornades de Diàleg Social i Negociació Col·lectiva