Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

8 de febrer – Superant Barreres: IVA internacional i e-commerce