Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

CELICOIDS: nous metamaterials capaços de detectar la quiralitat molecular