Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

30 de maig – Presentació del programa Next Generation Generación Digital