Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

29 de novembre – Taller pràctic amb el CDTI sobre els aspectes legals i financers de l’Horizon Europe