Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

12 de desembre – Pesentació del Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada al sector Agroalimentari