Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

24 de novembre – Nit de l’Emprenedoria