Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 i 28 de setembre – AI & Big Data Congress