Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 de setembre – Jornada: Transferència de Coneixement i Tecnologia