Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

28 de setembre – El Futur Digital de Catalunya a debat