Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

21 de setembre – Jornada sobre la IA