Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 de febrer a 2 de març de 2023 – MWC Barcelona