Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 de febrer a 10 de març- MWC Open Innovation Challenge