Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

28 de febrer – Corporate Innovation Summit 2023