Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

26 d’abril – Presentació de l’informe sobre Tecnologies Immersives a Catalunya