Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

20 d’abril – Canvi climàtic i empresa: Principals canvis normatius