Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 d’abril – Oportunitats de negoci al sector TIC a Colòmbia i la regió andina