Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

15 a 17 de novembre – Smart City Expo World Congress