Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

23 de març – Presentació Baròmetre DonaTIC