Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Licitació: Subministrament de llicències, instal·lació, configuració i personalització del software de gestió de fluxos de treball i gestió de configuració per al SEPE