Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

15 de juny – Presentació del programa Next Generation Generación Digital