Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

21 de febrer – Presentació de la convocatòria Next Generation Conforcat A MIDA