Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Un estudi d’Acció avança els 7 riscos de les empreses catalanes el 2023