Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Programa Primer de foment de l’emprenedoria l’any 2023