Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Protecció de Dades crearà un Observatori per monitoritzar l’ús de dades personals a Internet