Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

18 de gener – Aplicació del concepte Artifact-Centric al disseny de sistemes d’alta variabilitat