Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

25 de gener – Impacte de la Intel·ligència Artificial a les empreses amb Xavier Marcet