Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Catalunya acull 1.733 empreses estrangeres d’àmbit tecnològic, un 26% més que el 2019