Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

16 de gener – Presenta les teves solucions al Mobile World Congress Open Innovation Challenge