Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

11 de gener – Són les meves solucions de programari patentables?