Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

15 de juny – Presentació dels resultats del Baròmetre 2023