Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocada la V edició dels Premis Nacionals Indústria Connectada 4.0