Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

13 de setembre – Sessió informativa Catalunya Impacta