Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Catalunya innova en ciberseguretat i obre als hackers ètics participar en la vigilància de les institucions