Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El Cercle Tecnològic de Catalunya presenta la segona edició de Catalunya Impacta