Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

8 de novembre – Fira empresarial de tecnologies immersives i de ludificació GAMELabsNET