Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

WhatsApp té nova funció i promet traspassar els límits de la comunicació