Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Suport financer als socis dels ecosistemes de l’EIC – Data límit: 14/11/2023