Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Vídeo commemoratiu de l’Aseitec