Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El conseller d’Empresa i Treball assisteix a la celebració de l’Aseitec