Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Subvencions per a la incorporació del català en productes tecnològics