Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Presentació de l’Informe “Intel·ligència artificial a Catalunya”