Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics 2023 – Data límit: 01/06/2023